ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22128 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

FLOKI මිල අද

FLOKI කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය FLOKI. FLOKI ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

FLOKI මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 FLOKI (FLOKI) සමාන 1.61 * 10-7 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 6 194 101.43 FLOKI (FLOKI)
පරිවර්තකය FLOKI තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද FLOKI අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 17/06/2024.

FLOKI මිල ඩොලර් (USD)

1 FLOKI (FLOKI) සමාන 5.31 * 10-10 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 1 882 854 422.93 FLOKI (FLOKI)
පරිවර්තකය FLOKI ඩොලර් වලින්. අද FLOKI ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 17/06/2024.

FLOKI අද මිල 17/06/2024 - වෙළඳ ගනුදෙනු වල ප්‍රති results ල අනුව සාමාන්‍ය මිල FLOKI අද දින ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවේ. FLOKI නිදහස් වෙළඳ වෙළඳපොලේ වෙළඳ යුගලවල සෑම ගනුදෙනුවකින්ම මිල ගණනය කෙරේ. FLOKI මාර්ගගත මිල විශ්ලේෂණ වැඩසටහනට FLOKI හෙට සඳහා යම් නිරවද්‍යතාවයකින් පුරෝකථනය කළ හැකිය. "FLOKI අද සඳහා මිල 17/06/2024" යන යොමු පොත අන්තර්ජාලය හරහා යාවත්කාලීන වේ. ඔබට එය නොමිලේ භාවිතා කළ හැකිය.

FLOKI දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

FLOKI කොටස් අද

FLOKI අද හුවමාරු වල ඇති සියලුම ඩිජිටල් මුදල වෙළඳාම සඳහා වන පිටුවකි FLOKI ලෝකයේ ඩිජිටල් මුදල හුවමාරුව පිළිබඳ. අද හුවමාරුවේ FLOKI සේවා අංශයේ, අපි වඩාත්ම විකිණීම සහ මිලදී ගැනීම FLOKI ගාස්තු ප්‍රදර්ශනය කරමු. වෙන්දේසියට සහභාගී වූයේ කුමන ක්‍රිප්ටෝ යුගලද යන්න අපි පෙන්වමු. මෙම ගනුදෙනු සිදු වූ හුවමාරුවට අපි සබැඳියක් ලබා දෙමු. FLOKI හි මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - FLOKI හි සාමාන්‍ය මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. FLOKI සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි මිල ගනුදෙනු වල මිලෙන් ලබා ගනී FLOKI ඩොලරයට එරෙහිව සහ ඩොලරයට එරෙහිව අද මහ බැංකුව විසින් නියම කරන ලද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද FLOKI ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද FLOKI විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

FLOKI ඩොලර් වලින් මිල (USD) - අද දින අපගේ වැඩසටහන මඟින් ඩොලර් වලින් ගණනය කරන ලද FLOKI හි සාමාන්‍ය මිල. FLOKI සමඟ ඩොලර් වෙළඳාමේ කොටස අනෙක් මුදල් වලට වඩා විශාලය. FLOKI අද පිරිවැය 17/06/2024 මිලට වඩා වෙනස්ව - මෙය FLOKI. FLOKI අද අපි මිල ගණනය කරන්නේ විවිධ වෙළඳ ගනුදෙනු වල FLOKI හි වටිනාකම විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ය.

අපගේ ගණිත බොට් ගණනය කරන්නේ FLOKI සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි සාමාන්‍ය පිරිවැය. අපි අද වන විට හුවමාරුවෙහි ඇති සියලුම වෙළඳ ගනුදෙනු විශ්ලේෂණය කර, ඩොලරයට විනිමය අනුපාතය සාමාන්‍ය කර ඒවා එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ වර්තමාන අනුපාතයට අනුව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත පරිවර්තනය කරමු. අපගේ සේවාවේ වෙළඳ වගු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් මෙම මුදල්වල සෘජු ගනුදෙනු පිළිබඳ FLOKI සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි වටිනාකම ද ඔබට දැනගත හැකිය. FLOKI ඩොලර්වල වටිනාකම (USD) යනු FLOKI ඩිජිටල් මුදල මත ඇති ඩිජිටල් මුදල විනිමය මත ගනුදෙනු අනුපාතයෙහි ප්‍රධාන දර්ශකයයි. බොහෝ විට, FLOKI හි පිරිවැය ඔබේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයට වඩා වෙනස් නම් සාමාන්‍ය හුවමාරුවෙන් වෙනස් විය හැකිය.

FLOKI කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව - cryptoratesxe.com වෙබ් අඩවි මෘදුකාංග මොඩියුලය FLOKI හි යම් ප්‍රමාණයක් වර්තමාන FLOKI විනිමය අනුපාතය හෝ වෙනත් ඩිජිටල් මුදල වෙත. විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද වෙබ් අඩවි සේවාවක් ඩිජිටල් මුදල කැල්කියුලේටරය ලෙස හැඳින්වේ. වෙබ් අඩවියට නොමිලේ මාර්ගගත ඩිජිටල් මුදල පරිවර්තක සේවාවක් ඇත. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි නිශ්චිත ප්‍රමාණය FLOKI බවට පරිවර්තනය කිරීමට වෙනත් දේ සමඟ එය භාවිතා කරන්න. මෙම මෙහෙයුම සඳහා ඔබට ක්‍රිප්ටෝ ගණන අවශ්‍ය බව පරිවර්තකය ගණනය කරයි.