ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22229 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

Folder Protocol මිල අද

Folder Protocol කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය Folder Protocol. Folder Protocol ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

Folder Protocol මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 Folder Protocol (FOL) සමාන 4.88 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.21 Folder Protocol (FOL)
පරිවර්තකය Folder Protocol තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද Folder Protocol අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 22/06/2024.

Folder Protocol මිල ඩොලර් (USD)

1 Folder Protocol (FOL) සමාන 0.016 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 62.50 Folder Protocol (FOL)
පරිවර්තකය Folder Protocol ඩොලර් වලින්. අද Folder Protocol ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 22/06/2024.

සම්භාව්‍ය මුදල් වල මෙන්ම Folder Protocol හි මිල බැංකුව විසින් නියම කර නොමැත. අද වන විට Folder Protocol හි මිල ගණනය කිරීම 22/06/2024 යනු අපගේ සේවාවේ විශේෂ ගණිතමය ඇල්ගොරිතමයක ක්‍රියාකාරිත්වයේ ප්‍රති result ලයකි. Folder Protocol මාර්ගගතව අන්තර්ජාලයේ දිශානතිය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් හෙට සඳහා Folder Protocol අනුපාතය පුරෝකථනය කිරීමට උපකාරී වේ. "Folder Protocol අද සඳහා මිල 22/06/2024" යන යොමු පොත අන්තර්ජාලය හරහා යාවත්කාලීන වේ. ඔබට එය නොමිලේ භාවිතා කළ හැකිය.

Folder Protocol දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

Folder Protocol කොටස් අද

අද හුවමාරුවේ Folder Protocol නාමාවලියෙහි, අපි හොඳම Folder Protocol ගනුදෙනු සඳහා සහභාගී වූ වෙළඳ යුගල මිලදී ගත් සහ විකිණීමේ අනුපාත පෙන්වමු. වෙළඳාම සිදු වූ හුවමාරුවට සබැඳිය. අපගේ වගුවේ Folder Protocol අනුපාතය විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ඔබට හොඳම හුවමාරු හුවමාරුව තෝරා ගත හැකිය. Folder Protocol මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යනු මිලෙහි ස්ථාවර සමානාත්මතා දර්ශකයකි Folder Protocol සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ඔබ සෘජු ගනුදෙනු සඳහා උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් Folder Protocol - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය, එය ගනුදෙනු වල සැබෑ මිල පෙන්වයි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - Folder Protocol, එවිට නිවැරදි වෙළඳ යුගලය තෝරා ගැනීමෙන් ඒවා හුවමාරු වල වෙළඳ ලැයිස්තුවේ සොයාගත හැකිය.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද Folder Protocol ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද Folder Protocol විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

Folder Protocol ඩොලර් වලින් මිල (USD) - අද දින අපගේ වැඩසටහන මඟින් ඩොලර් වලින් ගණනය කරන ලද Folder Protocol හි සාමාන්‍ය මිල. Folder Protocol හි මිල ඩොලර් වලින් Folder Protocol අනුපාතයේ ප්‍රධාන හුවමාරු ලක්ෂණයයි. Folder Protocol හි විවිධ හුවමාරු ප්‍රමාණයන් සඳහා විවිධ අනුපාතයන් නිසා Folder Protocol හි පිරිවැය වෙනස් විය හැකිය. පිරිවැය Folder Protocol අද අපේ ඇල්ගොරිතම මගින් ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම විශාල හා කුඩා ප්‍රමාණවලින් ගුප්ත කේතනවල සියලුම ගනුදෙනු පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීම සලකා බලයි.

Folder Protocol හි අගය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අපගේ ඇල්ගොරිතමයට අනුව Folder Protocol හි සාමාන්‍ය සංඛ්‍යානමය වටිනාකම පරිවර්තනය කළ ඩොලර් වලින් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය s වෙත. Folder Protocol ඩොලර්වල වටිනාකම (USD) යනු Folder Protocol ඩිජිටල් මුදල මත ඇති ඩිජිටල් මුදල විනිමය මත ගනුදෙනු අනුපාතයෙහි ප්‍රධාන දර්ශකයයි. Folder Protocol හි පිරිවැය, එක්සත් ජනපද ඩොලර්වල Folder Protocol හි මිලට වඩා වෙනස්ව, Folder Protocol එක් ගනුදෙනුවකදී සාමාන්‍යයෙන්, ගනුදෙනු සාමාන්‍යයට වඩා වෙනස් වන විට Folder Protocol හි මිල හුවමාරුවේ සාමාන්‍ය මිලට වඩා වෙනස් වේ.

රීතියක් ලෙස, "Folder Protocol සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කැල්කියුලේටරය" යන මාර්ගගත පරිවර්තන වැඩසටහන භාවිතා කරයි. එය ලබා දී ඇති Folder Protocol හි හුවමාරුවක් සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රමාණය පෙන්වයි. Folder Protocol පරිවර්තකය - cryptoratesxe.com වෙබ් අඩවියේ කොටස Folder Protocol වෙනත් ඩිජිටල් මුදල වෙත හෝ Folder Protocol බවට පරිවර්තනය කරයි. පරිවර්තනය කරන අවස්ථාවේ සම්භාව්‍යයි. අපගේ නාමාවලියෙහි එවැනි මාර්ගගත ඩිජිටල් මුදල පරිවර්තක සේවාවක් ඇත. එය භාවිතා කිරීම නොමිලේ. ලබා දී ඇති Folder Protocol ගණනක් විකිණීම හෝ මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රමාණය පරිවර්තනය කිරීම සඳහා බොහෝ විට සංවහනය භාවිතා කරයි.