ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22128 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

EOSDT මිල අද

EOSDT කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය EOSDT. EOSDT ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

EOSDT මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 EOSDT (EOSDT) සමාන 151.50 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.006601 EOSDT (EOSDT)
පරිවර්තකය EOSDT තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද EOSDT අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 17/06/2024.

EOSDT මිල ඩොලර් (USD)

1 EOSDT (EOSDT) සමාන 0.50 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 2.01 EOSDT (EOSDT)
පරිවර්තකය EOSDT ඩොලර් වලින්. අද EOSDT ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 17/06/2024.

EOSDT අද මිල 17/06/2024 - වෙළඳ ගනුදෙනු වල ප්‍රති results ල අනුව සාමාන්‍ය මිල EOSDT අද දින ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවේ. EOSDT හි මිල මහ බැංකුව විසින් නියම කර නොමැත. අද වන විට EOSDT හි මිල ගණනය කිරීම 17/06/2024 යනු අපගේ සේවාවේ විශේෂ ගණිතමය ඇල්ගොරිතමයක ක්‍රියාකාරිත්වයේ ප්‍රති result ලයකි. EOSDT මාර්ගගත මිල විශ්ලේෂණ වැඩසටහනට EOSDT හෙට සඳහා යම් නිරවද්‍යතාවයකින් පුරෝකථනය කළ හැකිය.

EOSDT දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

EOSDT කොටස් අද

EOSDT යනු අද වන විට ලෝකයේ ඇති සියලුම හුවමාරුවල ඇති සියලුම ඩිජිටල් මුදල වෙළඳාමේ සාරාංශ වගුවකි EOSDT. විනිමය වෙළඳාමේ සාරාංශ වගුවේ එහි අනුපාතය විශ්ලේෂණය කරමින් හොඳම හුවමාරුව හෝ හොඳම EOSDT හුවමාරුව තෝරන්න. EOSDT හි මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - EOSDT හි සාමාන්‍ය මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කෙටි කාලයක් සඳහා. අපගේ සේවාවේ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි EOSDT හි මිල ගණනය කරනු ලබන්නේ එවැනි ඇල්ගොරිතමයක් අනුව ය. අද වන විට ඩොලරයට සාපේක්ෂව වෙළඳ ගනුදෙනු වල සාමාන්‍ය මිල EOSDT මහ බැංකුවේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය අනුපාතය මගින් ගුණ කරනු ලැබේ.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද EOSDT ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද EOSDT විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

EOSDT ඩොලර්වල මිල - EOSDT අනුපාතය සඳහා මූලික අනුපාතය. EOSDT අද පිරිවැය 17/06/2024 මිලට වඩා වෙනස්ව - මෙය EOSDT. EOSDT හි විවිධ හුවමාරු ප්‍රමාණයන් සඳහා විවිධ අනුපාතයන් නිසා EOSDT හි පිරිවැය වෙනස් විය හැකිය. අද දින EOSDT හි පිරිවැය ගණනය කිරීම, අපගේ හුවමාරුව මඟින් සියලුම ගනුදෙනු වල විවිධ ප්‍රමාණයන් සමඟ වෙළඳ ගනුදෙනු වලදී EOSDT විකිණීමේ හා මිලදී ගැනීමේ පිරිවැය විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් නිෂ්පාදනය කෙරේ. .

අපගේ ගණිත බොට් ගණනය කරන්නේ EOSDT සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි සාමාන්‍ය පිරිවැය. අපි අද වන විට හුවමාරුවෙහි ඇති සියලුම වෙළඳ ගනුදෙනු විශ්ලේෂණය කර, ඩොලරයට විනිමය අනුපාතය සාමාන්‍ය කර ඒවා එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ වර්තමාන අනුපාතයට අනුව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත පරිවර්තනය කරමු. EOSDT හි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි වටිනාකම පිළිබඳ ස්වාධීන විශ්ලේෂණයක් ගුප්ත-හුවමාරු වෙළඳ වගුවේ ඇති සෘජු ගනුදෙනු පිළිබඳව ද සිදු කළ හැකිය. මෙම පිටුවේ. EOSDT ඩොලර්වල වටිනාකම (USD) යනු EOSDT ඩිජිටල් මුදල මත ඇති ඩිජිටල් මුදල විනිමය මත ගනුදෙනු අනුපාතයෙහි ප්‍රධාන දර්ශකයයි. වෙළඳ යුගලවල ගනුදෙනු ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය විනිමය අනුපාතවලට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් නම්, මිල හෝ EOSDT විනිමය අනුපාතය ද වෙනස් විය හැකිය.

EOSDT කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව - cryptoratesxe.com වෙබ් අඩවි මෘදුකාංග මොඩියුලය EOSDT හි යම් ප්‍රමාණයක් වර්තමාන EOSDT විනිමය අනුපාතය හෝ වෙනත් ඩිජිටල් මුදල වෙත. වඩාත් ක්‍රියාශීලීව භාවිතා කරන පරිවර්තන සේවා කැල්කියුලේටරය EOSDT සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මාර්ගගතව අවධානය යොමු කරන්න. EOSDT නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් විකිණීම හා මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රමාණය එය පෙන්වයි. EOSDT මාර්ගගත පරිවර්තකය - EOSDT වර්තමාන EOSDT විනිමය අනුපාතයේ වෙනත් මුදල් හෝ ඩිජිටල් මුදල බවට පරිවර්තනය කිරීමේ වැඩසටහනකි. මාර්ගගතව. වෙබ් අඩවියට නොමිලේ මාර්ගගත ඩිජිටල් මුදල පරිවර්තක සේවාවක් ඇත.