ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22128 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

e-Money මිල අද

e-Money කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය e-Money. e-Money ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

e-Money මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 e-Money (NGM) සමාන 1.34 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.75 e-Money (NGM)
පරිවර්තකය e-Money තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද e-Money අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 17/06/2024.

e-Money මිල ඩොලර් (USD)

1 e-Money (NGM) සමාන 0.004404 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 227.06 e-Money (NGM)
පරිවර්තකය e-Money ඩොලර් වලින්. අද e-Money ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 17/06/2024.

e-Money හි මිල, හුදෙක් මුදල් මෙන් නොව, එක් මධ්‍යස්ථානයකින් නියාමනය නොකෙරේ. අපගේ මිල ගණනය කිරීමේ ඇල්ගොරිතමයේ වෙළඳ ගනුදෙනු වල ක්ෂණික මිල ගණනය කිරීම මඟින් e-Money හි සාමාන්‍ය මිල අද නිකුත් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි 17/06/2024. e-Money මාර්ගගතව අන්තර්ජාලයේ දිශානතිය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් හෙට සඳහා e-Money අනුපාතය පුරෝකථනය කිරීමට උපකාරී වේ. අපගේ වෙබ් අඩවියේ නොමිලේ "e-Money මිල අද භාවිතා කරන්න 17/06/2024" සේවාව නොමිලේ භාවිතා කරන්න.

e-Money දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

e-Money කොටස් අද

e-Money අද හුවමාරු වල ඇති සියලුම ඩිජිටල් මුදල වෙළඳාම සඳහා වන පිටුවකි e-Money ලෝකයේ ඩිජිටල් මුදල හුවමාරුව පිළිබඳ. අද හුවමාරුවේ ඇති e-Money වගුවේ හොඳම විනිමය අනුපාත, මිලදී ගැනීම්, e-Money හි විකුණුම්, ඩිජිටල් මුදල වෙළඳ යුගල පිළිබඳ තොරතුරු සහ හුවමාරුව වෙන්දේසි පැවැත්විණි. e-Money හි මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - e-Money හි සාමාන්‍ය මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කෙටි කාලයක් සඳහා. e-Money සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි මිල ගණනය කරනු ලබන්නේ රීතියක් ලෙස e-Money ඩොලරයට එරෙහිව සහ ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතයෙන්.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද e-Money ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද e-Money විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

e-Money ඩොලර් වලින් මිල (USD) - e-Money හි මිල අද දවසේ අපගේ සේවයේ බොට් විසින් ගණනය කරනු ලැබේ 17/06/2024. e-Money හි මිල e-Money අනුපාතයේ ප්‍රධාන දර්ශකය වේ. ඩිජිටල් මුදල හුවමාරුවේදී, e-Money සමඟ ගනුදෙනු වලින් විශාල ප්‍රතිශතයක් සිදුවන්නේ ඩොලර් වලින්. e-Money හි විවිධ හුවමාරු ප්‍රමාණයන් සඳහා විවිධ අනුපාතයන් නිසා e-Money හි පිරිවැය වෙනස් විය හැකිය.

e-Money හි අගය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අපගේ ඇල්ගොරිතමයට අනුව e-Money හි සාමාන්‍ය සංඛ්‍යානමය වටිනාකම පරිවර්තනය කළ ඩොලර් වලින් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය s වෙත. අපගේ ගණිත බොට් ගණනය කරන්නේ e-Money සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි සාමාන්‍ය පිරිවැය. අපි අද වන විට හුවමාරුවෙහි ඇති සියලුම වෙළඳ ගනුදෙනු විශ්ලේෂණය කර, ඩොලරයට විනිමය අනුපාතය සාමාන්‍ය කර ඒවා එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ වර්තමාන අනුපාතයට අනුව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත පරිවර්තනය කරමු. මෙම මුදලේ සෘජු ගනුදෙනු පිළිබඳ e-Money අගය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය බැලීමට ප්‍රමාණවත් තරම් ප්‍රයෝජනවත් වේ. මේ පිළිබඳ තොරතුරු මෙම පිටුවේ ලංසු වගු වලින් සොයාගත හැකිය. e-Money ඩොලර්වල වටිනාකම (USD) යනු වෙනත් මුදල් සමඟ හුවමාරු කර ගැනීමේ මූලික පියවීමේ අනුපාතයයි.

වෙබ් අඩවිය cryptoratesxe.com වෙනම නොමිලේ ඩිජිටල් මුදල කැල්කියුලේටර සේවාවක් කළේය. රීතියක් ලෙස, "e-Money සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කැල්කියුලේටරය" යන මාර්ගගත පරිවර්තන වැඩසටහන භාවිතා කරයි. එය ලබා දී ඇති e-Money හි හුවමාරුවක් සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රමාණය පෙන්වයි. e-Money පරිවර්තකය - cryptoratesxe.com වෙබ් අඩවියේ කොටස e-Money වෙනත් ඩිජිටල් මුදල වෙත හෝ e-Money බවට පරිවර්තනය කරයි. පරිවර්තනය කරන අවස්ථාවේ සම්භාව්‍යයි. වඩාත්ම ජනප්‍රිය පරිවර්තක මාදිලිය වන්නේ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය e-Money හෝ අනෙක් අතට e-Money ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය.