ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22128 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

DETA FINANCE මිල අද

DETA FINANCE කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය DETA FINANCE. DETA FINANCE ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

DETA FINANCE මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 DETA FINANCE (DETA) සමාන 0.010077 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 99.24 DETA FINANCE (DETA)
පරිවර්තකය DETA FINANCE තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද DETA FINANCE අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 17/06/2024.

DETA FINANCE මිල ඩොලර් (USD)

1 DETA FINANCE (DETA) සමාන 3.32 * 10-5 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 30 165.64 DETA FINANCE (DETA)
පරිවර්තකය DETA FINANCE ඩොලර් වලින්. අද DETA FINANCE ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 17/06/2024.

DETA FINANCE අද මිල 17/06/2024 - සාමාන්‍ය වෙළඳ අනුපාතය DETA FINANCE අද වන විට සියලුම ඩිජිටල් මුදල විනිමය . DETA FINANCE හි මිල, හුදෙක් මුදල් මෙන් නොව, එක් මධ්‍යස්ථානයකින් නියාමනය නොකෙරේ. DETA FINANCE නිදහස් වෙළඳ වෙළඳපොලේ වෙළඳ යුගලවල සෑම ගනුදෙනුවකින්ම මිල ගණනය කෙරේ. වෙළඳ ගනුදෙනු වල ක්ෂණික මිල ගණන් පිළිබඳ ගණිතමය විශ්ලේෂණයක් මඟින් සාමාන්‍ය DETA FINANCE අද දවසේ මිල ගණනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි 17/06/2024.

DETA FINANCE දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

DETA FINANCE කොටස් අද

DETA FINANCE යනු අද වන විට ලෝකයේ ඇති සියලුම හුවමාරුවල ඇති සියලුම ඩිජිටල් මුදල වෙළඳාමේ සාරාංශ වගුවකි DETA FINANCE. DETA FINANCE ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි මිල - කෙටි කාලයක් සඳහා ගණිත සාමාන්‍යය, DETA FINANCE හි ප්‍රකාශිත මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. DETA FINANCE සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි මිල ගනුදෙනු වල මිලෙන් ලබා ගනී DETA FINANCE ඩොලරයට එරෙහිව සහ ඩොලරයට එරෙහිව අද මහ බැංකුව විසින් නියම කරන ලද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය. විනිමය වෙළඳාමේ දී, ඔබට සෘජු ගනුදෙනු සොයාගත හැකිය DETA FINANCE - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ඔවුන් ගනුදෙනු වල නියම මිල ලබා දෙයි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - DETA FINANCE. නමුත් සාමාන්‍ය මිල සඳහා, අපගේ ඇල්ගොරිතම ගණනය කරනුයේ දැනට පවතින DETA FINANCE ගනුදෙනු මිස ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය නොවේ.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද DETA FINANCE ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද DETA FINANCE විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

DETA FINANCE ඩොලර් වලින් මිල (USD) - අද දින අපගේ වැඩසටහන මඟින් ඩොලර් වලින් ගණනය කරන ලද DETA FINANCE හි සාමාන්‍ය මිල. DETA FINANCE ඩොලර්වල මිල - DETA FINANCE අනුපාතය සඳහා මූලික අනුපාතය. DETA FINANCE මාර්ගගත හුවමාරුවල වෙළඳාමෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඩොලර් වලින් වේ. විනිමය වෙළඳ ගනුදෙනු වල විවිධ ප්‍රමාණයන් සමඟ DETA FINANCE හි පිරිවැය DETA FINANCE හි වටිනාකම විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අද වඩාත් හොඳින් වටහා ගත හැකිය.

DETA FINANCE හි වටිනාකම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - රීතියක් ලෙස, මෙය ප්‍රකාශිත ඩොලර් වලින් DETA FINANCE හි සාමාන්‍ය පිරිවැයයි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් වලින්. DETA FINANCE හි සාමාන්‍ය පිරිවැය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත ගණනය කිරීම සඳහා, අපි අද වන විට සියලුම වෙළඳ ගනුදෙනු එකතු කර, විනිමය අනුපාතය ඩොලරයට ගෙන ඒවා නැවත ගණනය කරන්න එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ හරස් අනුපාතයෙන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත. මෙම නාමාවලියෙහි සෘජු වෙළඳ වගු ද අඩංගු වන අතර, එයින් ඔබට DETA FINANCE සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා සෘජු ගනුදෙනු වලදී සොයාගත හැකිය. DETA FINANCE ඩොලර්වල වටිනාකම (USD) යනු වෙනත් මුදල් සමඟ හුවමාරු කර ගැනීමේ මූලික පියවීමේ අනුපාතයයි.

DETA FINANCE කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව - DETA FINANCE නිශ්චිත සංඛ්‍යාවක් DETA FINANCE විනිමය අනුපාතය. අපගේ වෙබ් අඩවියට විශේෂ නොමිලේ ඩිජිටල් මුදල කැල්කියුලේටර සේවාවක් ඇත. එක් හා වඩාත්ම ජනප්‍රිය පරිවර්තන සේවා වන්නේ DETA FINANCE සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව වන අතර එය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යම් ප්‍රමාණයක් DETA FINANCE මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට අවශ්‍ය වේ. DETA FINANCE මාර්ගගත පරිවර්තකය - ඕනෑම ඩිජිටල් මුදල හෝ ජාතික මුදල් DETA FINANCE බවට වර්තමාන සාමාන්‍ය විනිමය අනුපාතයට පරිවර්තනය කරන්න.