ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22128 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

CRODEX මිල අද

CRODEX කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය CRODEX. CRODEX ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

CRODEX මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 CRODEX (CRODEX) සමාන 454.42 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.002201 CRODEX (CRODEX)
පරිවර්තකය CRODEX තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද CRODEX අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 17/06/2024.

CRODEX මිල ඩොලර් (USD)

1 CRODEX (CRODEX) සමාන 1.49 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 0.67 CRODEX (CRODEX)
පරිවර්තකය CRODEX ඩොලර් වලින්. අද CRODEX ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 17/06/2024.

CRODEX අද මිල 17/06/2024 - වෙළඳ ගනුදෙනු වල ප්‍රති results ල අනුව සාමාන්‍ය මිල CRODEX අද දින ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවේ. CRODEX අද මිල නියම කිරීම 17/06/2024 cryptoratesxe.com වෙබ් අඩවියේ පරිගණක බෝට්ටුව භාවිතා කරමින් නිරන්තරයෙන් මාර්ගගතව සිටී. CRODEX මාර්ගගතව අන්තර්ජාලයේ දිශානතිය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් හෙට සඳහා CRODEX අනුපාතය පුරෝකථනය කිරීමට උපකාරී වේ. "CRODEX අද මිල 17/06/2024" පිටුව නොමිලේ භාවිතා කිරීම සඳහා අදහස් කෙරේ. එහි තොරතුරු තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන වේ.

CRODEX දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

CRODEX කොටස් අද

අද හුවමාරුවේ ඇති CRODEX වගුවේ හොඳම විනිමය අනුපාත, මිලදී ගැනීම්, CRODEX හි විකුණුම්, ඩිජිටල් මුදල වෙළඳ යුගල පිළිබඳ තොරතුරු සහ හුවමාරුව වෙන්දේසි පැවැත්විණි. අපගේ වගුවේ ඇති CRODEX අනුපාතයෙන් හොඳම ඩිජිටල් මුදල විනිමය පහසුවෙන් තෝරා ගත හැකිය. CRODEX හි මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - CRODEX හි සාමාන්‍ය මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කෙටි කාලයක් සඳහා. විනිමය වෙළඳාමේ දී, ඔබට සෘජු ගනුදෙනු සොයාගත හැකිය CRODEX - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ඔවුන් ගනුදෙනු වල නියම මිල ලබා දෙයි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - CRODEX. නමුත් සාමාන්‍ය මිල සඳහා, අපගේ ඇල්ගොරිතම ගණනය කරනුයේ දැනට පවතින CRODEX ගනුදෙනු මිස ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය නොවේ.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද CRODEX ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද CRODEX විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

CRODEX ඩොලර් වලින් මිල (USD) - CRODEX හි සාමාන්‍ය මිල අද ඩොලර් වලින්. CRODEX ඩොලර්වල මිල යනු ඉතිරි CRODEX හරස් අනුපාත ගණනය කිරීමේ මූලික අනුපාතයයි. CRODEX අද සඳහා මිල 17/06/2024 යනු CRODEX හි මිල CRODEX. CRODEX පිරිවැය - ඩිජිටල් මුදල විනිමය ප්‍රමාණය මත රඳා පවතින බැවින් "CRODEX මිල" යන සංකල්පයට වඩා වෙනස් වේ. ඩිජිටල් මුදල විනිමය මත විවිධ ප්‍රමාණයන්හි විවිධ විනිමය මිල ගණන් තිබිය හැකිය.

අද වන විට සියලුම වෙළඳ ගනුදෙනු දත්ත ගබඩාවට උඩුගත කර ඇති අතර සාමාන්‍ය CRODEX සිට ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ගණනය කරනු ලැබේ, පසුව එය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය, සහ අපට CRODEX ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අදට විනිමය අනුපාතය ලැබේ. අපගේ සේවාවේ වෙළඳ වගු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් මෙම මුදල්වල සෘජු ගනුදෙනු පිළිබඳ CRODEX සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි වටිනාකම ද ඔබට දැනගත හැකිය. එක්සත් ජනපද ඩොලර් වලින් CRODEX හි පිරිවැය ලබා ගන්නේ වර්තමාන අනුපාතය හෝ CRODEX හි මිලෙන් පමණක් නොවේ. එක් ගනුදෙනුවක ඩිජිටල් මුදල ප්‍රමාණය ද අනුපාතයට බලපායි. වෙළඳ යුගලවල ගනුදෙනු ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය විනිමය අනුපාතවලට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් නම්, මිල හෝ CRODEX විනිමය අනුපාතය ද වෙනස් විය හැකිය.

CRODEX කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව - CRODEX ප්‍රමාණය වෙනත් මුදල් වර්ගයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ සේවාව CRODEX. රීතියක් ලෙස, "CRODEX සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කැල්කියුලේටරය" යන මාර්ගගත පරිවර්තන වැඩසටහන භාවිතා කරයි. එය ලබා දී ඇති CRODEX හි හුවමාරුවක් සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රමාණය පෙන්වයි. CRODEX අන්තර්ජාලය හරහා පරිවර්තකය - CRODEX වෙනත් මුදල් හෝ ඩිජිටල් මුදල වෙත වර්තමාන CRODEX විනිමය අනුපාතය තත්ය කාලය. ලබා දී ඇති CRODEX ගණනක් විකිණීම හෝ මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රමාණය පරිවර්තනය කිරීම සඳහා බොහෝ විට සංවහනය භාවිතා කරයි.