ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22128 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

CreDA මිල අද

CreDA කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය CreDA. CreDA ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

CreDA මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 CreDA (CREDA) සමාන 71.76 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.013936 CreDA (CREDA)
පරිවර්තකය CreDA තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද CreDA අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 17/06/2024.

CreDA මිල ඩොලර් (USD)

1 CreDA (CREDA) සමාන 0.24 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 4.24 CreDA (CREDA)
පරිවර්තකය CreDA ඩොලර් වලින්. අද CreDA ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 17/06/2024.

CreDA අද දවසේ මිල 17/06/2024 - සියලු CreDA අද දින වෙළඳ අනුපාත . CreDA හුවමාරුවල නිදහස් වෙළඳපොලේ එක් එක් ගනුදෙනුවේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස මිල ලබා ගනී. වෙළඳ ගනුදෙනු වල ක්ෂණික මිල ගණන් පිළිබඳ ගණිතමය විශ්ලේෂණයක් මඟින් සාමාන්‍ය CreDA අද දවසේ මිල ගණනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි 17/06/2024. CreDA හි නියම වේලාවට ගතිකය ඔබට හෙට සඳහා CreDA හි මිල පුරෝකථනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

CreDA දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

CreDA කොටස් අද

CreDA අද හුවමාරු වල ඇති සියලුම ඩිජිටල් මුදල වෙළඳාම සඳහා වන පිටුවකි CreDA ලෝකයේ ඩිජිටල් මුදල හුවමාරුව පිළිබඳ. අපගේ වගුවේ ඇති CreDA අනුපාතයෙන් හොඳම ඩිජිටල් මුදල විනිමය පහසුවෙන් තෝරා ගත හැකිය. CreDA හි මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - CreDA හි සාමාන්‍ය මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. CreDA සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි මිල ගණනය කරනු ලබන්නේ රීතියක් ලෙස CreDA ඩොලරයට එරෙහිව සහ ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතයෙන්.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද CreDA ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද CreDA විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

CreDA ඩොලර් වලින් මිල (USD) - අද දින අපගේ වැඩසටහන මඟින් ඩොලර් වලින් ගණනය කරන ලද CreDA හි සාමාන්‍ය මිල. CreDA හි මිල ඩොලර් වලින් CreDA අනුපාතයේ ප්‍රධාන හුවමාරු ලක්ෂණයයි. CreDA අද සඳහා මිල 17/06/2024 සරල සූත්‍රයකි: CreDA * සඳහා මිල CreDA පරිවර්තනය කිරීමේ ප්‍රමාණය. CreDA හි මිල වෙනම සංකල්පයකි, මන්ද CreDA හි මිල තරමක් ඩිජිටල් මුදල විනිමය ප්‍රමාණය මත රඳා පවතින අතර විවිධ ප්‍රමාණයන් සඳහා වෙනස් විය හැකිය.

අපගේ ගණිත බොට් ගණනය කරන්නේ CreDA සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි සාමාන්‍ය පිරිවැය. අපි අද වන විට හුවමාරුවෙහි ඇති සියලුම වෙළඳ ගනුදෙනු විශ්ලේෂණය කර, ඩොලරයට විනිමය අනුපාතය සාමාන්‍ය කර ඒවා එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ වර්තමාන අනුපාතයට අනුව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත පරිවර්තනය කරමු. මෙම මුදලේ සෘජු ගනුදෙනු පිළිබඳ CreDA අගය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය බැලීමට ප්‍රමාණවත් තරම් ප්‍රයෝජනවත් වේ. මේ පිළිබඳ තොරතුරු මෙම පිටුවේ ලංසු වගු වලින් සොයාගත හැකිය. එක්සත් ජනපද ඩොලර් වලින් CreDA හි පිරිවැය ලබා ගන්නේ වර්තමාන අනුපාතය හෝ CreDA හි මිලෙන් පමණක් නොවේ. එක් ගනුදෙනුවක ඩිජිටල් මුදල ප්‍රමාණය ද අනුපාතයට බලපායි. වෙළඳපල වෙළඳාමේ නීතිවලට අනුව, ඉතා විශාල හෝ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් සහිත ගනුදෙනු සඳහා CreDA හි පිරිවැය විනිමයෙහි සාමාන්‍ය මිලට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් ය.

CreDA කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව - CreDA ප්‍රමාණය වෙනත් මුදල් වර්ගයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ සේවාව CreDA. රීතියක් ලෙස, "CreDA සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කැල්කියුලේටරය" යන මාර්ගගත පරිවර්තන වැඩසටහන භාවිතා කරයි. එය ලබා දී ඇති CreDA හි හුවමාරුවක් සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රමාණය පෙන්වයි. CreDA මාර්ගගත පරිවර්තකය - ඕනෑම ඩිජිටල් මුදල හෝ ජාතික මුදල් CreDA බවට වර්තමාන සාමාන්‍ය විනිමය අනුපාතයට පරිවර්තනය කරන්න. මෙම ව්‍යාපෘතියට වෙනමම නොමිලේ ඩිජිටල් මුදල පරිවර්තක සේවාවක් මාර්ගගතව ඇත.