ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22128 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

CBSwap මිල අද

CBSwap කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය CBSwap. CBSwap ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

CBSwap මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 CBSwap (COINS) සමාන 0.000532 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 1 877.96 CBSwap (COINS)
පරිවර්තකය CBSwap තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද CBSwap අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 17/06/2024.

CBSwap මිල ඩොලර් (USD)

1 CBSwap (COINS) සමාන 1.75 * 10-6 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 570 854.71 CBSwap (COINS)
පරිවර්තකය CBSwap ඩොලර් වලින්. අද CBSwap ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 17/06/2024.

CBSwap හි මිල මහ බැංකුව විසින් නියම කර නොමැත. CBSwap හුවමාරුවල නිදහස් වෙළඳපොලේ එක් එක් ගනුදෙනුවේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස මිල ලබා ගනී. CBSwap අද මිල නියම කිරීම 17/06/2024 cryptoratesxe.com වෙබ් අඩවියේ පරිගණක බෝට්ටුව භාවිතා කරමින් නිරන්තරයෙන් මාර්ගගතව සිටී. "CBSwap අද මිල 17/06/2024" පිටුව නොමිලේ භාවිතා කිරීම සඳහා අදහස් කෙරේ. එහි තොරතුරු තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන වේ.

CBSwap දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

CBSwap කොටස් අද

CBSwap අද හුවමාරු වල ඇති සියලුම ඩිජිටල් මුදල වෙළඳාම සඳහා වන පිටුවකි CBSwap ලෝකයේ ඩිජිටල් මුදල හුවමාරුව පිළිබඳ. අද හුවමාරුවේ CBSwap නාමාවලියෙහි, අපි හොඳම CBSwap ගනුදෙනු සඳහා සහභාගී වූ වෙළඳ යුගල මිලදී ගත් සහ විකිණීමේ අනුපාත පෙන්වමු. වෙළඳාම සිදු වූ හුවමාරුවට සබැඳිය. CBSwap සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි මිල ගනුදෙනු වල මිලෙන් ලබා ගනී CBSwap ඩොලරයට එරෙහිව සහ ඩොලරයට එරෙහිව අද මහ බැංකුව විසින් නියම කරන ලද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය. ඔබ සෘජු ගනුදෙනු සඳහා උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් CBSwap - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය, එය ගනුදෙනු වල සැබෑ මිල පෙන්වයි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - CBSwap, එවිට නිවැරදි වෙළඳ යුගලය තෝරා ගැනීමෙන් ඒවා හුවමාරු වල වෙළඳ ලැයිස්තුවේ සොයාගත හැකිය.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද CBSwap ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද CBSwap විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

CBSwap ඩොලර් වලින් මිල (USD) - අද දින අපගේ වැඩසටහන මඟින් ඩොලර් වලින් ගණනය කරන ලද CBSwap හි සාමාන්‍ය මිල. ඩිජිටල් මුදල හුවමාරුවේදී, CBSwap සමඟ ගනුදෙනු වලින් විශාල ප්‍රතිශතයක් සිදුවන්නේ ඩොලර් වලින්. CBSwap අද මිල 17/06/2024 - අර්ථ දැක්වෙන්නේ CBSwap CBSwap හි වර්තමාන මිලෙන් ගුණ කිරීම. CBSwap අද අපි මිල ගණනය කරන්නේ විවිධ වෙළඳ ගනුදෙනු වල CBSwap හි වටිනාකම විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ය.

CBSwap හි වටිනාකම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යනු CBSwap හි සාමාන්‍ය පිරිවැය මුදල් වලින් ගණනය කළ ඩොලර් වලින් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මේ මොහොතේ. අද වන විට සියලුම වෙළඳ ගනුදෙනු දත්ත ගබඩාවට උඩුගත කර ඇති අතර සාමාන්‍ය CBSwap සිට ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ගණනය කරනු ලැබේ, පසුව එය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය, සහ අපට CBSwap ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අදට විනිමය අනුපාතය ලැබේ. එක්සත් ජනපද ඩොලර් වලින් CBSwap හි පිරිවැය ලබා ගන්නේ වර්තමාන අනුපාතය හෝ CBSwap හි මිලෙන් පමණක් නොවේ. එක් ගනුදෙනුවක ඩිජිටල් මුදල ප්‍රමාණය ද අනුපාතයට බලපායි. සාමාන්‍යයෙන්, ගනුදෙනු සාමාන්‍යයට වඩා වෙනස් වන විට CBSwap හි මිල හුවමාරුවේ සාමාන්‍ය මිලට වඩා වෙනස් වේ.

වෙබ් අඩවිය cryptoratesxe.com වෙනම නොමිලේ ඩිජිටල් මුදල කැල්කියුලේටර සේවාවක් කළේය. කැල්කියුලේටරය වඩාත් ජනප්‍රිය පරිවර්තන සේවා වලින් එකකි CBSwap සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙනත් මුදල් වර්ග අතර වඩාත් ජනප්‍රිය සේවාව ඔන්ලයින් වේ. එය ක්ෂණිකව ගණනය කරනුයේ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මිලදී ගැනීම සඳහා හෝ විකිණීම සඳහා CBSwap ඔබ ඇතුළත් කළ මුදල. CBSwap මාර්ගගත පරිවර්තකය - ඕනෑම ඩිජිටල් මුදල හෝ ජාතික මුදල් CBSwap බවට වර්තමාන සාමාන්‍ය විනිමය අනුපාතයට පරිවර්තනය කරන්න. වෙබ් අඩවියට නොමිලේ මාර්ගගත ඩිජිටල් මුදල පරිවර්තක සේවාවක් ඇත.