ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22229 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

Bazaars මිල අද

Bazaars කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය Bazaars. Bazaars ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

Bazaars මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 Bazaars (BZR) සමාන 2 903.98 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.000344 Bazaars (BZR)
පරිවර්තකය Bazaars තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද Bazaars අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 22/06/2024.

Bazaars මිල ඩොලර් (USD)

1 Bazaars (BZR) සමාන 9.53 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 0.10 Bazaars (BZR)
පරිවර්තකය Bazaars ඩොලර් වලින්. අද Bazaars ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 22/06/2024.

සම්භාව්‍ය මුදල් වල මෙන්ම Bazaars හි මිල බැංකුව විසින් නියම කර නොමැත. අපගේ මිල ගණනය කිරීමේ ඇල්ගොරිතමයේ වෙළඳ ගනුදෙනු වල ක්ෂණික මිල ගණනය කිරීම මඟින් Bazaars හි සාමාන්‍ය මිල අද නිකුත් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි 22/06/2024. Bazaars හි නියම වේලාවට ගතිකය ඔබට හෙට සඳහා Bazaars හි මිල පුරෝකථනය කිරීමට ඉඩ දෙයි. Bazaars මිල අද 22/06/2024 cryptoratesxe.com හි මාර්ගගත සේවාව නොමිලේ.

Bazaars දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

Bazaars කොටස් අද

Bazaars යනු අද වන විට ලෝකයේ ඇති සියලුම හුවමාරුවල ඇති සියලුම ඩිජිටල් මුදල වෙළඳාමේ සාරාංශ වගුවකි Bazaars. අද හුවමාරුවේ ඇති Bazaars වගුවේ හොඳම විනිමය අනුපාත, මිලදී ගැනීම්, Bazaars හි විකුණුම්, ඩිජිටල් මුදල වෙළඳ යුගල පිළිබඳ තොරතුරු සහ හුවමාරුව වෙන්දේසි පැවැත්විණි. අපගේ සේවාවේ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි Bazaars හි මිල ගණනය කරනු ලබන්නේ එවැනි ඇල්ගොරිතමයක් අනුව ය. අද වන විට ඩොලරයට සාපේක්ෂව වෙළඳ ගනුදෙනු වල සාමාන්‍ය මිල Bazaars මහ බැංකුවේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය අනුපාතය මගින් ගුණ කරනු ලැබේ. හුවමාරුවෙන් වෙළඳ වගුවේ අප සපයන වෙළඳ යුගල ලැයිස්තුවේ, ඔබට direct ජු ගනුදෙනු සොයාගත හැකිය Bazaars - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ගනුදෙනු වල මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - Bazaars.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද Bazaars ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද Bazaars විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

Bazaars ඩොලර් වලින් මිල (USD) - Bazaars හි සාමාන්‍ය මිල අද ඩොලර් වලින්. Bazaars හි මිල Bazaars අනුපාතයේ ප්‍රධාන දර්ශකය වේ. Bazaars සමඟ ඩොලර් වෙළඳාමේ කොටස අනෙක් මුදල් වලට වඩා විශාලය. Bazaars අද සඳහා මිල 22/06/2024 යනු Bazaars හි මිල Bazaars.

Bazaars හි වටිනාකම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - රීතියක් ලෙස, මෙය ප්‍රකාශිත ඩොලර් වලින් Bazaars හි සාමාන්‍ය පිරිවැයයි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් වලින්. මෙම නාමාවලියෙහි සෘජු වෙළඳ වගු ද අඩංගු වන අතර, එයින් ඔබට Bazaars සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා සෘජු ගනුදෙනු වලදී සොයාගත හැකිය. Bazaars හි පිරිවැය, එක්සත් ජනපද ඩොලර්වල Bazaars හි මිලට වඩා වෙනස්ව, Bazaars එක් ගනුදෙනුවකදී වෙළඳ යුගලවල ගනුදෙනු ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය විනිමය අනුපාතවලට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් නම්, මිල හෝ Bazaars විනිමය අනුපාතය ද වෙනස් විය හැකිය.

Bazaars කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව - Bazaars නිශ්චිත සංඛ්‍යාවක් Bazaars විනිමය අනුපාතය. රීතියක් ලෙස, "Bazaars සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කැල්කියුලේටරය" යන මාර්ගගත පරිවර්තන වැඩසටහන භාවිතා කරයි. එය ලබා දී ඇති Bazaars හි හුවමාරුවක් සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රමාණය පෙන්වයි. ඩිජිටල් මුදල පරිවර්තකයක් ලෙස හැඳින්වෙන crypto පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අපි ඔබට නොමිලේ මාර්ගගත අංශයක්ද සාදා ඇත්තෙමු. නිදසුනක් ලෙස, Bazaars යම් ප්‍රමාණයක් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කොපමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය දැයි ඔබට ගණන් කළ හැකිය.