ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22128 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

Bananace මිල අද

Bananace කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය Bananace. Bananace ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

Bananace මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 Bananace (BANANACE) සමාන 1.31 * 10-8 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 76 300 036.36 Bananace (BANANACE)
පරිවර්තකය Bananace තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද Bananace අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 17/06/2024.

Bananace මිල ඩොලර් (USD)

1 Bananace (BANANACE) සමාන 4.31 * 10-11 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 23 193 333 616.09 Bananace (BANANACE)
පරිවර්තකය Bananace ඩොලර් වලින්. අද Bananace ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 17/06/2024.

Bananace අද මිල 17/06/2024 - වෙළඳ ගනුදෙනු වල ප්‍රති results ල අනුව සාමාන්‍ය මිල Bananace අද දින ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවේ. Bananace හුවමාරුවල නිදහස් වෙළඳපොලේ එක් එක් ගනුදෙනුවේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස මිල ලබා ගනී. Bananace අද මිල නියම කිරීම 17/06/2024 cryptoratesxe.com වෙබ් අඩවියේ පරිගණක බෝට්ටුව භාවිතා කරමින් නිරන්තරයෙන් මාර්ගගතව සිටී. අපගේ වෙබ් අඩවියේ නොමිලේ "Bananace මිල අද භාවිතා කරන්න 17/06/2024" සේවාව නොමිලේ භාවිතා කරන්න.

Bananace දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

Bananace කොටස් අද

Bananace අද හුවමාරුවලදී - සියලුම ගනුදෙනු Bananace සියලුම හුවමාරු වලින් එක් වගුවක සාරාංශ කොට ඇත. Bananace හි මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - Bananace හි සාමාන්‍ය මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කෙටි කාලයක් සඳහා. අපගේ සේවාවේ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි Bananace හි මිල ගණනය කරනු ලබන්නේ එවැනි ඇල්ගොරිතමයක් අනුව ය. අද වන විට ඩොලරයට සාපේක්ෂව වෙළඳ ගනුදෙනු වල සාමාන්‍ය මිල Bananace මහ බැංකුවේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය අනුපාතය මගින් ගුණ කරනු ලැබේ. විනිමය වෙළඳාමේ දී, ඔබට සෘජු ගනුදෙනු සොයාගත හැකිය Bananace - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ඔවුන් ගනුදෙනු වල නියම මිල ලබා දෙයි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - Bananace. නමුත් සාමාන්‍ය මිල සඳහා, අපගේ ඇල්ගොරිතම ගණනය කරනුයේ දැනට පවතින Bananace ගනුදෙනු මිස ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය නොවේ.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද Bananace ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද Bananace විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

Bananace ඩොලර් වලින් මිල (USD) - Bananace හි සාමාන්‍ය මිල අද ඩොලර් වලින්. Bananace හි මිල ඩොලර් වලින් Bananace අනුපාතයේ ප්‍රධාන හුවමාරු ලක්ෂණයයි. ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවල Bananace හුවමාරු ගනුදෙනු වලින් විශාල කොටසක් ඩොලර් වලින් සවි කර ඇත. Bananace අද මිල 17/06/2024 - අර්ථ දැක්වෙන්නේ Bananace Bananace හි වර්තමාන මිලෙන් ගුණ කිරීම.

Bananace හි වටිනාකම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - රීතියක් ලෙස, මෙය ප්‍රකාශිත ඩොලර් වලින් Bananace හි සාමාන්‍ය පිරිවැයයි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් වලින්. අපගේ ගණිත බොට් ගණනය කරන්නේ Bananace සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි සාමාන්‍ය පිරිවැය. අපි අද වන විට හුවමාරුවෙහි ඇති සියලුම වෙළඳ ගනුදෙනු විශ්ලේෂණය කර, ඩොලරයට විනිමය අනුපාතය සාමාන්‍ය කර ඒවා එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ වර්තමාන අනුපාතයට අනුව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත පරිවර්තනය කරමු. Bananace ඩොලර්වල වටිනාකම (USD) යනු වෙනත් මුදල් සමඟ හුවමාරු කර ගැනීමේ මූලික පියවීමේ අනුපාතයයි. සාමාන්‍යයෙන්, ගනුදෙනු සාමාන්‍යයට වඩා වෙනස් වන විට Bananace හි මිල හුවමාරුවේ සාමාන්‍ය මිලට වඩා වෙනස් වේ.

Bananace කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව - කාසි ගණන ගණනය කිරීමේ වැඩසටහනක් Bananace වර්තමාන මුදල Bananace. රීතියක් ලෙස, "Bananace සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කැල්කියුලේටරය" යන මාර්ගගත පරිවර්තන වැඩසටහන භාවිතා කරයි. එය ලබා දී ඇති Bananace හි හුවමාරුවක් සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රමාණය පෙන්වයි. අපගේ නාමාවලියෙහි එවැනි මාර්ගගත ඩිජිටල් මුදල පරිවර්තක සේවාවක් ඇත. එය භාවිතා කිරීම නොමිලේ. ලබා දී ඇති Bananace ගණනක් විකිණීම හෝ මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රමාණය පරිවර්තනය කිරීම සඳහා බොහෝ විට සංවහනය භාවිතා කරයි.