ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22128 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

ATMA මිල අද

ATMA කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය ATMA. ATMA ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

ATMA මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 ATMA (ATMA) සමාන 0.50 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 2.02 ATMA (ATMA)
පරිවර්තකය ATMA තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද ATMA අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 17/06/2024.

ATMA මිල ඩොලර් (USD)

1 ATMA (ATMA) සමාන 0.001632 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 612.60 ATMA (ATMA)
පරිවර්තකය ATMA ඩොලර් වලින්. අද ATMA ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 17/06/2024.

ATMA අද මිල 17/06/2024 - වෙළඳ ගනුදෙනු වල ප්‍රති results ල අනුව සාමාන්‍ය මිල ATMA අද දින ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවේ. ATMA නිදහස් වෙළඳ වෙළඳපොලේ වෙළඳ යුගලවල සෑම ගනුදෙනුවකින්ම මිල ගණනය කෙරේ. ATMA අද මිල නියම කිරීම 17/06/2024 cryptoratesxe.com වෙබ් අඩවියේ පරිගණක බෝට්ටුව භාවිතා කරමින් නිරන්තරයෙන් මාර්ගගතව සිටී. "ATMA අද මිල 17/06/2024" පිටුව නොමිලේ භාවිතා කිරීම සඳහා අදහස් කෙරේ. එහි තොරතුරු තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන වේ.

ATMA දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

ATMA කොටස් අද

අපගේ වගුවේ ATMA අනුපාතය විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ඔබට හොඳම හුවමාරු හුවමාරුව තෝරා ගත හැකිය. ATMA හි මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - ATMA හි සාමාන්‍ය මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කෙටි කාලයක් සඳහා. ATMA සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි මිල ගණනය කරනු ලබන්නේ ATMA ඩොලරයට හුවමාරුව සහ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතයේ සිට ඩොලරයට. හුවමාරුවෙන් වෙළඳ වගුවේ අප සපයන වෙළඳ යුගල ලැයිස්තුවේ, ඔබට direct ජු ගනුදෙනු සොයාගත හැකිය ATMA - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ගනුදෙනු වල මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - ATMA.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද ATMA ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද ATMA විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

ATMA හි මිල ATMA අනුපාතයේ ප්‍රධාන දර්ශකය වේ. ATMA මාර්ගගත හුවමාරුවල වෙළඳාමෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඩොලර් වලින් වේ. ATMA අද මිල 17/06/2024 - අර්ථ දැක්වෙන්නේ ATMA ATMA හි වර්තමාන මිලෙන් ගුණ කිරීම. ATMA හි පිරිවැය ATMA හි මිලට වඩා වෙනස්ව හුවමාරු ප්‍රමාණයෙන් වෙනස් වේ.

ATMA හි වටිනාකම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - රීතියක් ලෙස, මෙය ප්‍රකාශිත ඩොලර් වලින් ATMA හි සාමාන්‍ය පිරිවැයයි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් වලින්. ATMA සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සාමාන්‍ය පිරිවැය ඇල්ගොරිතම තරමක් සරල ය. ඔහු අද දින වෙළඳ යුගල සඳහා සියලු හුවමාරු ගනුදෙනු තෝරා ගනී. ඊළඟට, එය ඩොලරයට සාපේක්ෂව අපේක්ෂිත ඩිජිටල් මුදල හි විනිමය අනුපාතය ගණනය කරයි. ඉන්පසු එය පවතින්නේ මෙම අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා පමණි. ATMA ඩිජිටල් මුදල හි වෙළඳ ගනුදෙනු වල ප්‍රධාන දර්ශකය ATMA. ATMA හි පිරිවැය, එක්සත් ජනපද ඩොලර්වල ATMA හි මිලට වඩා වෙනස්ව, ATMA එක් ගනුදෙනුවකදී

ATMA කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව - ATMA නිශ්චිත සංඛ්‍යාවක් ATMA විනිමය අනුපාතය. කැල්කියුලේටරය වඩාත් ජනප්‍රිය පරිවර්තන සේවා වලින් එකකි ATMA සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙනත් මුදල් වර්ග අතර වඩාත් ජනප්‍රිය සේවාව ඔන්ලයින් වේ. එය ක්ෂණිකව ගණනය කරනුයේ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මිලදී ගැනීම සඳහා හෝ විකිණීම සඳහා ATMA ඔබ ඇතුළත් කළ මුදල. ATMA අන්තර්ජාලය හරහා පරිවර්තකය - ATMA වෙනත් මුදල් හෝ ඩිජිටල් මුදල වෙත වර්තමාන ATMA විනිමය අනුපාතය තත්ය කාලය. ලබා දී ඇති ATMA ගණනක් විකිණීම හෝ මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රමාණය පරිවර්තනය කිරීම සඳහා බොහෝ විට සංවහනය භාවිතා කරයි.