ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22128 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

Apex මිල අද

Apex කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය Apex. Apex ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

Apex මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 Apex (APEX) සමාන 4.99 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.20 Apex (APEX)
පරිවර්තකය Apex තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද Apex අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 17/06/2024.

Apex මිල ඩොලර් (USD)

1 Apex (APEX) සමාන 0.016408 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 60.95 Apex (APEX)
පරිවර්තකය Apex ඩොලර් වලින්. අද Apex ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 17/06/2024.

Apex අද දවසේ මිල 17/06/2024 - සියලු Apex අද දින වෙළඳ අනුපාත . Apex හි මිල තීරණය කරනු ලබන්නේ එක් එක් මිලදී ගැනීම් සහ විකුණුම්වල අනුපාතයන් නිශ්චිත කාලයක් සඳහා විශ්ලේෂණය කිරීමෙනි, උදාහරණයක් ලෙස, අද. අපගේ මිල ගණනය කිරීමේ ඇල්ගොරිතමයේ වෙළඳ ගනුදෙනු වල ක්ෂණික මිල ගණනය කිරීම මඟින් Apex හි සාමාන්‍ය මිල අද නිකුත් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි 17/06/2024. "Apex අද මිල 17/06/2024" පිටුව නොමිලේ භාවිතා කිරීම සඳහා අදහස් කෙරේ. එහි තොරතුරු තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන වේ.

Apex දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

Apex කොටස් අද

Apex අද හුවමාරුවෙහි ප්‍රධාන ගුප්තකේතනයේ සාමාන්‍ය වගුවකි Apex අන්තර්ජාලයේ සියලුම අන්තර්ජාල හුවමාරුවල වෙළඳ යුගල. විනිමය හුවමාරුවේ "Apex" යන මාතෘකාව යටතේ, අපි හොඳම Apex විනිමය අනුපාත පෙන්වන අතර විනිමය වෙළඳාමේ ලියාපදිංචි කර ඇති මුදල් යුගල . වෙළඳ ගනුදෙනු සිදු කළ හුවමාරුවලට සබැඳි ද එහිදී ඔබට දැක ගත හැකිය. Apex විනිමය අනුපාතය පිළිබඳ සරල විශ්ලේෂණයක් මඟින් හොඳම විනිමය හුවමාරුකරුවා බැලීමට අවස්ථාව ලබා දේ. අපගේ සේවාවේ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි Apex හි මිල ගණනය කරනු ලබන්නේ එවැනි ඇල්ගොරිතමයක් අනුව ය. අද වන විට ඩොලරයට සාපේක්ෂව වෙළඳ ගනුදෙනු වල සාමාන්‍ය මිල Apex මහ බැංකුවේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය අනුපාතය මගින් ගුණ කරනු ලැබේ.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද Apex ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද Apex විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

Apex හි මිල Apex අනුපාතයේ ප්‍රධාන දර්ශකය වේ. Apex සමඟ ඩොලර් වෙළඳාමේ කොටස අනෙක් මුදල් වලට වඩා විශාලය. Apex හි විවිධ හුවමාරු ප්‍රමාණයන් සඳහා විවිධ අනුපාතයන් නිසා Apex හි පිරිවැය වෙනස් විය හැකිය. විනිමය වෙළඳ ගනුදෙනු වල විවිධ ප්‍රමාණයන් සමඟ Apex හි පිරිවැය Apex හි වටිනාකම විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අද වඩාත් හොඳින් වටහා ගත හැකිය.

Apex හි වටිනාකම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යනු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය Apex ඩොලර් වලින් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වර්තමාන හරස් අනුපාතයට. අද වන විට සියලුම වෙළඳ ගනුදෙනු දත්ත ගබඩාවට උඩුගත කර ඇති අතර සාමාන්‍ය Apex සිට ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ගණනය කරනු ලැබේ, පසුව එය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය, සහ අපට Apex ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අදට විනිමය අනුපාතය ලැබේ. එක්සත් ජනපද ඩොලර් වලින් Apex හි පිරිවැය ලබා ගන්නේ වර්තමාන අනුපාතය හෝ Apex හි මිලෙන් පමණක් නොවේ. එක් ගනුදෙනුවක ඩිජිටල් මුදල ප්‍රමාණය ද අනුපාතයට බලපායි. වෙළඳ යුගලවල ගනුදෙනු ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය විනිමය අනුපාතවලට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් නම්, මිල හෝ Apex විනිමය අනුපාතය ද වෙනස් විය හැකිය.

Apex කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව - Apex නිශ්චිත සංඛ්‍යාවක් Apex විනිමය අනුපාතය. රීතියක් ලෙස, "Apex සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කැල්කියුලේටරය" යන මාර්ගගත පරිවර්තන වැඩසටහන භාවිතා කරයි. එය ලබා දී ඇති Apex හි හුවමාරුවක් සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රමාණය පෙන්වයි. වෙබ් අඩවියට නොමිලේ මාර්ගගත ඩිජිටල් මුදල පරිවර්තක සේවාවක් ඇත. වඩාත්ම ජනප්‍රිය පරිවර්තක මාදිලිය වන්නේ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය Apex හෝ අනෙක් අතට Apex ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය.