ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22128 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

All Sports මිල අද

All Sports කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය All Sports. All Sports ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

All Sports මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 All Sports (ALLSPORTS) සමාන 0.011859 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 84.32 All Sports (ALLSPORTS)
පරිවර්තකය All Sports තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද All Sports අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 17/06/2024.

All Sports මිල ඩොලර් (USD)

1 All Sports (ALLSPORTS) සමාන 3.9 * 10-5 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 25 632.09 All Sports (ALLSPORTS)
පරිවර්තකය All Sports ඩොලර් වලින්. අද All Sports ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 17/06/2024.

All Sports අද මිල 17/06/2024 - වෙළඳ ගනුදෙනු වල ප්‍රති results ල අනුව සාමාන්‍ය මිල All Sports අද දින ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවේ. වෙළඳ ගනුදෙනු වල ක්ෂණික මිල ගණන් පිළිබඳ ගණිතමය විශ්ලේෂණයක් මඟින් සාමාන්‍ය All Sports අද දවසේ මිල ගණනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි 17/06/2024. All Sports මාර්ගගත මිල විශ්ලේෂණ වැඩසටහනට All Sports හෙට සඳහා යම් නිරවද්‍යතාවයකින් පුරෝකථනය කළ හැකිය. "All Sports අද මිල 17/06/2024" පිටුව නොමිලේ භාවිතා කිරීම සඳහා අදහස් කෙරේ. එහි තොරතුරු තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන වේ.

All Sports දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

All Sports කොටස් අද

All Sports යනු අද වන විට ලෝකයේ ඇති සියලුම හුවමාරුවල ඇති සියලුම ඩිජිටල් මුදල වෙළඳාමේ සාරාංශ වගුවකි All Sports. All Sports මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යනු මිලෙහි ස්ථාවර සමානාත්මතා දර්ශකයකි All Sports සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. All Sports සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි මිල ගනුදෙනු වල මිලෙන් ලබා ගනී All Sports ඩොලරයට එරෙහිව සහ ඩොලරයට එරෙහිව අද මහ බැංකුව විසින් නියම කරන ලද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය. හුවමාරුවල සෘජු ගනුදෙනු තිබේ All Sports - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය, එය ගනුදෙනු වල සැබෑ මිල පෙන්වයි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - All Sports. එහෙත්, රීතියක් ලෙස, ඔවුන්ගේ කොටස වඩා අඩු ය All Sports - ඩොලාර් වෙළඳ ගනුදෙනු.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද All Sports ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද All Sports විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

All Sports ඩොලර් වලින් මිල (USD) - All Sports හි සාමාන්‍ය මිල අද එක්සත් ජනපද ඩොලර් වලින්. All Sports සමඟ ඩොලර් වෙළඳාමේ කොටස අනෙක් මුදල් වලට වඩා විශාලය. All Sports හි පිරිවැය All Sports හි මිලට වඩා වෙනස්ව හුවමාරු ප්‍රමාණයෙන් වෙනස් වේ. All Sports අද අපි මිල ගණනය කරන්නේ විවිධ වෙළඳ ගනුදෙනු වල All Sports හි වටිනාකම විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ය.

All Sports හි වටිනාකම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යනු All Sports හි සාමාන්‍ය පිරිවැය මුදල් වලින් ගණනය කළ ඩොලර් වලින් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මේ මොහොතේ. All Sports හි සාමාන්‍ය පිරිවැය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත ගණනය කිරීම සඳහා, අපි අද වන විට සියලුම වෙළඳ ගනුදෙනු එකතු කර, විනිමය අනුපාතය ඩොලරයට ගෙන ඒවා නැවත ගණනය කරන්න එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ හරස් අනුපාතයෙන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත. All Sports ඩොලර්වල වටිනාකම (USD) යනු All Sports ඩිජිටල් මුදල මත ඇති ඩිජිටල් මුදල විනිමය මත ගනුදෙනු අනුපාතයෙහි ප්‍රධාන දර්ශකයයි. සාමාන්‍යයෙන්, ගනුදෙනු සාමාන්‍යයට වඩා වෙනස් වන විට All Sports හි මිල හුවමාරුවේ සාමාන්‍ය මිලට වඩා වෙනස් වේ.

All Sports කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව - කාසි ගණන ගණනය කිරීමේ වැඩසටහනක් All Sports වර්තමාන මුදල All Sports. එක් හා වඩාත්ම ජනප්‍රිය පරිවර්තන සේවා වන්නේ All Sports සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව වන අතර එය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යම් ප්‍රමාණයක් All Sports මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට අවශ්‍ය වේ. All Sports අන්තර්ජාලය හරහා පරිවර්තකය - All Sports වෙනත් මුදල් හෝ ඩිජිටල් මුදල වෙත වර්තමාන All Sports විනිමය අනුපාතය තත්ය කාලය. අපගේ නාමාවලියෙහි එවැනි මාර්ගගත ඩිජිටල් මුදල පරිවර්තක සේවාවක් ඇත. එය භාවිතා කිරීම නොමිලේ.